Bầu chọn

Bạn nghĩ nhà khoa học nào sẽ được bầu chọn nhiều nhất?

Hãy bầu chọn cho nhà khoa học mà bạn yêu thích cho giải thưởng Khoa học Trường học. Đừng quên đọc hồ sơ của họ biết các nhà khoa học của chúng ta sẽ dùng giải thưởng như thế nào nhé!