• Câu hỏi: nấm mốc có thể bị triệt tiêu không ạ,và bằng cách nào?

    Dược hỏi nguyễn thị trà my đến Uyên, Hùng, Hào trên 5 Th5 2016.
    • Hình chụp: Chung Thế Hào

      Chung Thế Hào Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      @Nguyễn Thị Trà My: Nấm mốc và bào tử của chúng lơ lửng và tồn tại rất bền bỉ trong môi trường tự nhiên, cho nên việc diệt trừ chúng không phải là chuyện dễ dàng. Hiện nay có các loại thuốc diệt nấm chuyên dùng trong y khoa (nếu ta bị bệnh do nấm mốc) hay là trong nông nghiệp (phần lớn bệnh của cây là do nấm đó em). Thực phẩm cũng có thể bị mốc do nấm nếu để ẩm trong thời gian dài.

Các bình luận