Hồ sơ

Hình chụp:

Nguyễn Minh Nguyệt

Oh yeah!!! Sau một hồi nghịch ngợm và quấy rầy anh Google, mình đã biết cách gắn emojis vào profile picture của mình rồi.