• Câu hỏi: Bệnh HIV có lây không ạ ?

  • Từ khóa :
  Dược hỏi Hoàng Văn đến Hào, Hùng, Nguyệt, Thanh :D, Uyên trên 13 Th5 2016.
  • Hình chụp: Nguyễn Minh Nguyệt

   Nguyễn Minh Nguyệt Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   @Hoàng Văn:
   HIV có 3 đường lây: (1) Đường máu, (2) Đường mẹ truyền sang con và (3) Đường quan hệ tình dục không an toàn. Em có thể xem thêm thông tin trong câu hỏi của em trước đó nhé! 🙂

   Bệnh HIV có nguy hiểm không?

Các bình luận