• Câu hỏi: Cho em hỏi vắc-xin được tạo ra thế nào?

    Asked by Quốc Việt to Hào, Hùng, Nguyệt, Thanh :D, Uyên on 14 Th5 2016.
    • Hình chụp: Lâm Tuấn Thanh

      Lâm Tuấn Thanh answered on 14 Th5 2016:


      Vacxin nghĩa là chích vi sinh gây bệnh (đã gây chết hoặc làm cho ngắc ngứ) hoặc một phần của vi sinh đó, hoặc là chính một vi sinh khác không gây bệnh nhưng có họ hàng gần với con gây bệnh vào cơ thể mình để cơ thể “làm quen”, sau đó sản sinh ra một loại chất gọi là kháng thể có khả năng “chặt đẹp” loại vi sinh đó. Lần sau khi cơ thể thực sự bị lây vi sinh gây bệnh đó thì đã có khả năng sản sinh kháng thể và đáp ứng hiệu quả hơn giúp tiêu diệt vi sinh gây bệnh. Khỏe re em hén 🙂

Các bình luận