• Câu hỏi: chị ơi!!! tại sao virut lại không truyền nhiễm từ các loại động vật khác sang người mà chỉ truyền nhiễm từ heo ?

    Dược hỏi Lê Hồng Bảo đến Uyên trên 6 Th5 2016.
    • Hình chụp: Nhã Uyên Phan

      Nhã Uyên Phan Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Ồ, có chứ em. Nhiều virus truyền từ động vật sang người lắm, như virus cúm gia cầm, Mers-CoV từ lạc đà, Ebola từ dơi, v.v

Các bình luận