• Câu hỏi: Cho em hỏi kiềm với acid cái nào nguy hiểm hơn ạ ? kiềm có khả năng hóa lỏng mô phải không ạ ??

  Asked by Nguyễn Như Quỳnh to Thanh :D on 13 Th5 2016.
  • Hình chụp: Lâm Tuấn Thanh

   Lâm Tuấn Thanh answered on 13 Th5 2016:


   Hello Quỳnh,
   Kiềm và acid đều nguy hiểm như nhau em à. Một Kiềm đậm đặc hay acid đậm đặc tiếp xúc với mô sống đều có thể ăn mòn và hoà tan nhiều chất hữu cơ. Mô sinh vật cũng là protein và chất hữu cơ nên bị hoà tan tuốt. Em xem video này thử nhé, nói có sách mách có chứng:

Các bình luận