• Câu hỏi: cô ơi!trong 4 nhom vi khuẩn , vi rút , nấm mốc , đv nguyên sinh trong 4 nhom đo nhom nao nhuy hiem đến tính mạng nhat vậy co

  Dược hỏi Ngọc Dễm đến Hào, Hùng, Nguyệt, Thanh :D, Uyên trên 6 Th5 2016.
  • Hình chụp: Nguyễn Minh Nguyệt

   Nguyễn Minh Nguyệt Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   @646abca32:
   Theo cô, trong các nhóm sinh vật này, nhóm nào cũng có thể gây bệnh cho người và động vật với đầy đủ các mức độ từ không có biểu hiện bệnh, bệnh nhẹ, đến bệnh nặng và tử vong. Vì vậy, chúng ta không thể phân định nhóm nào gây hại nhất cho tính mạng con người và động vật.

Các bình luận