• Câu hỏi: VIRUS là gì?

    Asked by Dương Ngọc Nhi to Uyên on 6 Th5 2016.
    • Hình chụp: Nhã Uyên Phan

      Nhã Uyên Phan answered on 6 Th5 2016:


      Virus nhìn như trái chôm chôm thu nhỏ xíu xiu vậy. Là một vật thể sống vô cùng đơn giản, chỉ gồm một lớp vỏ bao quanh DNA hoặc RNA. Nhưng virus vô cùng lợi hại vì có khả năng sống bám và gây bệnh khủng khiếp. Vd: virus HIV gây bệnh SIDA (AIDS)

Các bình luận