• Câu hỏi: VIRUS là gì?

    Dược hỏi Dương Ngọc Nhi đến Uyên trên 6 Th5 2016.
    • Hình chụp: Nhã Uyên Phan

      Nhã Uyên Phan Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Virus nhìn như trái chôm chôm thu nhỏ xíu xiu vậy. Là một vật thể sống vô cùng đơn giản, chỉ gồm một lớp vỏ bao quanh DNA hoặc RNA. Nhưng virus vô cùng lợi hại vì có khả năng sống bám và gây bệnh khủng khiếp. Vd: virus HIV gây bệnh SIDA (AIDS)

Các bình luận