• Câu hỏi: @Uyên:bệnh chuyển từ heo sang người có phải là 1 dịch bệnh ?nó có tầm nguy hiểm như thế nào?

    Dược hỏi Vũ Thị Ngọc Mai đến Uyên trên 12 Th5 2016.
    • Hình chụp: Nhã Uyên Phan

      Nhã Uyên Phan Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Bệnh nào nếu gây bệnh cho nhiều người và có khả năng lây lan nhanh đề có thể trở thành dịch. Nhiều dịch bệnh truyền từ heo nguy hiểm cho người, tiêu biểu nhất là đại dịch cúm heo H1N1 năm 2009-2010 trên toàn cầu

Các bình luận