• Câu hỏi: 2. Động vật nguyên sinh có khoảng bao nhiêu loài ạ?

    Dược hỏi Lương Thiên Bảo đến Uyên trên 6 Th5 2016.
    • Hình chụp: Nhã Uyên Phan

      Nhã Uyên Phan Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Trước khi trả lời chị xin đính chính là thuật ngữ “động vật nguyên sinh” hơi cũ và không chính xác khi nói về nhóm về sinh vật nguyên sinh (protozoa). Đây là các sinh vật đơn bào, có kích thước nhỏ như vi sinh vật, nhưng có nhân (vi khuẩn thì ở dạng đơn bào không nhân). Protozoa có khả năng di chuyển bằng các lông tơ hoặc bò lan nên khi xưa được gọi là “động vật”. Có khoảng vài chục ngàn loài protozoa (theo wikipedia), nhưng chị chỉ từng thấy trùng roi và amibe trong thực tế thôi.

Các bình luận