• Câu hỏi: Cho em hỏi Động vật nguyên sinh là gì và nó có hình thù như thế nào ?

  Dược hỏi Mỹ Huyền đến Uyên, Hào trên 5 Th5 2016. Câu hỏi nãy cũng được hỏi bởi Bùi Hữu Toàn.
  • Hình chụp: Chung Thế Hào

   Chung Thế Hào Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   @Huyền: Động vật nguyên sinh là những sinh vật có kích thước rất bé nhỏ nhưng về mặt tiến hoá thì nó lại có họ hàng gần gũi với động vật và thực vật hơn là so với vi khuẩn em nhé. Em có thể đọc thêm ở link dưới đây để hiểu rõ hơn.

   động vật nguyên sinh là gì ?

   Hình dáng của động vật cũng đa dang tuỳ theo chủng loài. Chúng có thể có hình như cái đế giày (trùng đế giày, trùng sốt rét), hay là không có hình dạng nhất định như là amip. Một số con khác thì hình thù rất kì quặc và đặc trưng như con dinoflagellate.

Các bình luận